Serwis ekspresów

 

Łukasz Mikołajczuk

lukasz@kawosfera.pl

tel. 505 999 068

lub bezpośrednio do biura tel. 71/ 758 45 09

 

 

 

REGULAMIN PRACY SERWISU

§ 1

Wprowadzenie

Firma Kawosfera świadczy usługi w zakresie napraw pogwarancyjnych sprzętu gastronomicznego, zwana dalszej części Regulaminu "Serwisem".

§ 2

Przyjęcie urządzenia do serwisu / zlecenie naprawy

1. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie kompletnego urządzenia (dotyczy to również materiałów eksploatacyjnych oraz zasilacza).

2. Klient otrzymuje Potwierdzenie przyjęcia do Serwisu, po zapoznaniu się z regulaminem i jego zaakceptowania podpisem.

3. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do naprawy Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych (zgodności opisu i kompletności sprzętu).

4. Przekazanie sprzętu do Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, potwierdzoną dodatkowo poprzez podpisanie Potwierdzenia Przyjęcia na Serwis.

§ 3

Diagnozowanie i naprawa

1. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności powstania w szczególności występujące komunikaty błędów.

2. Standardowy czas diagnostyki wynosi 24h robocze. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania Klient jest indywidualnie o tym informowany.

3. Jeśli koszt naprawy nie przekroczy 250,00 zł brutto, naprawa zostanie wykonana bez konsultacji kosztów z klientem. O wyższych od wskazanej kwoty kosztach naprawy Klient jest informowany drogą telefoniczną bądź mailową.

4. Klient ma prawo zrezygnować z usługi naprawy do czasu jej wyceny przez pracownika Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzenia w przypadku braku części zamiennych. W obydwu wskazanych sytuacjach Serwis pobiera jednorazową opłatę za diagnostykę: 49zł brutto.

5. Maksymalny czas naprawy wynosi 21 dni roboczych od dnia akceptacji kosztów naprawy. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w indywidualnych wypadkach (w sytuacjach niezależnych od Serwisu np. brak części, wydłużony czas sprowadzanie części), o czym Klient jest każdorazowo informowany.

6. Serwis zobowiązuje się zapewnić wszelkie części i podzespoły potrzebne do naprawy. Jeśli w trakcie diagnozowania usterki zajdzie konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, decyzja o ich wymianie należy do Klienta.

7. W przypadku, gdy po zaakceptowaniu kosztów naprawy Klient odwoła zlecenie naprawy, zostanie obciążony kosztami związanymi z dokonanymi do tego czasu przez Serwis czynnościami.

§ 4

Odbiór sprzętu

1. Na wykonaną usługę Serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT.

2. Podstawowym warunkiem wydania sprzętu Klientowi jest zwrot oryginału Potwierdzenia Przyjęcia do Serwisu. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką lub przelewem w formie przedpłaty.

3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego odczytanie Potwierdzenia przyjęcia do Serwisu, urządzenie przechodzi na własność firmy Kawosfera.

4. O dacie odbioru sprzętu Klient zostanie poinformowany telefonicznie poprzez SMS.

5. Klient przysługuje 7dniowy termin odbioru naprawionego/zdiagnozowanego urządzenia.

6. Firma Kawosfera zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za każdy tydzień magazynowania urządzenia w wysokości 25zł brutto/1 roboczy tydzień.

7. Urządzenie nie odebrane w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naprawy, przechodzi na własność firmy Kawosfera, a Klient rezygnuje z wszelkich roszczeń względem niego.

§ 5

Usługa wyjazdowa

1. Przez Usługę wyjazdową rozumie się naprawę sprzętu u Klienta.

2. Na koszt Usługi wyjazdowej składają się opłata związana z dojazdem Serwisanta

opłata związana z czasem pracy Serwisanta (każda rozpoczęta godzina, w zależności od modelu urządzenia- od 100 zł netto)

§ 6

Gwarancja

1.Serwis udziela miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (gwarancja obejmuje zakres napraw).

3. Gwarancja jest uznawana za nieważną w przypadku, gdy urządzenie jest eksploatowane niezgodnie z zaleceniami producenta, a w naszej ocenie może to mieć wpływ na poprawną pracę elementów objętych gwarancją (dotyczy to nieodkamieniania urządzenia, nie wymieniania materiałów eksploatacyjnych, wadliwych warunków otoczenia, źródeł zasilania, ).

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin serwisu obowiązuje od dnia 1.07.2012.

2. Serwis zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, aktualną wersję zamieszczamy na www.kawosfera.pl

3. Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi naprawczej, gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 


 

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Dane kontaktowe


Jarek Todek - dział sprzedaży
jarek.todek@kawosfera.pl
tel. 665.871.033

Łukasz Mikołajczuk - serwis ekspresów
lukasz@kawosfera.pl
tel. 505.999.068

Informacja ogólna:
tel. 71 758 45 09
mail: info@kawosfera.pl


Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:f25d9c3b20b5dbc1ce85eff4b8f2397c#0}
Click Shop | Hosting home.pl